CennikKsięgi Handlowe

cena ustalana indywidualnie
od ilości dokumentów
(do 100 operacji-1.000 zł netto)

Podatkowa Księga Przychodów
i Rozchodów

150 zł netto do 10
dokumentów

Kadry i płace, czyli naliczanie
wynagrodzeń i prowadzenie
akt osobowych40 zł netto za osobę

Pomoc w założeniu
jednoosobowej działalności
gospodarczejbezpłatnie

Sporządzanie rocznych
sprawozdań finansowych


wysokość opłaty miesięcznej

Odbiór dokumentów od klienta

bezpłatnie