O Nas

Monika Wojtasik

Właściciel MonaTax – Monika Wojtasik – posiada uprawnienia Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg handlowych nr 66318/2014.

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie oraz Instytutu Polskiej Akademii Nauk Ekonomicznych o specjalności Rachunkowość.

Monika jest pasjonatką Analiz Finansowych, Excela i modułu VBA usprawniającego codzienną pracę Firmy.

MonaTax zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów oraz ryczałtowej ewidencji przychodów. Prowadzi także ewidencję VAT i przygotowuje deklaracje VAT, CIT i PIT.  Chcesz wiedzieć więcej? 

Opinie